Về tiến trình ƯDCNTT

Nhật ký triển khai

31/12/2014
Thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Bộ gồm 13 Thành viên. Xem chi tiết tại đây
28/12/2012
Văn phòng tổ chức Lễ công bố chính thức để đưa vào sử dụng hệ thống thông tin trực tuyến nội bộ. Chi tiết có thể xem tại: http://www.youtube.com/watch?v=KjZP7nYPBso
26/12/2012
Chánh Văn phòng ký Quyết định số 634/QĐ-VP ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin nội bộ của Văn phòng.
29/8/2012
Văn phòng sắp xếp, tổ chức lại các nhiệm vụ ứng dụng CNTT sẽ triển khai trong giai đoạn 2011-2015 và được phê duyệt trong Quyết định số 1569/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung nhiệm vụ, dự án trong Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 của Bộ.
13/6/2012
Phối hợp cùng Trung tâm Thông tin tổ chức buổi Tọa đàm cùng các chuyên gia của IBM về công nghệ, định hướng triển khai ứng dụng CNTT theo cơ chế cộng tác (social collarboration platform).
07/5/2012
Chánh Văn phòng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng năm 2012 tại Quyết định số 180/QĐ-VP. Mục tiêu trọng tâm trong công tác ứng dụng CNTT của Văn phòng năm 2012 được xác định là: Ứng dụng CNTT vào hoạt động tham mưu tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ.
13/01/2011
Tổ công tác và Tổ giúp việc họp phiên đầu tiên, thống nhất lựa chọn công nghệ mở và phần mềm tự do nguồn mở làm nền tảng cho triển khai ứng dụng CNTT tại Văn phòng. Mục tiêu năm 2011 là khởi động, hình thành khái niệm "Hồ sơ công vụ điện tử". Kết quả năm 2011: 02 phần mềm đã được triển khai, bao gồm: Hồ sơ công vụ điện tử và Kho tài liệu điện tử được triển khai trong phạm vi hẹp của Văn phòng. Báo cáo kết quả năm 2011 xem tại đây.
12/01/2011
Thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng Bộ do Chánh Văn phòng làm Tổ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Phan Mỹ Hạnh được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác triển khai ứng dụng CNTT của Văn phòng, tại Quyết định số 12/QĐ-VP ngày 12/01/2011Quyết định số 52/QĐ-VP ngày 24/02/20122.
23/12/2010
Văn phòng chủ động đăng ký các nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT và được phê duyệt trong Quyết định số 2016/QĐ-BTTTT ngày 23/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2015.
31/9/2010
Đoàn công tác của Bộ TT&TT, gồm Văn phòng Bộ và Trung tâm Thông tin, đã thăm và làm việc với Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động của Văn phòng. Đây là mốc thời gian quan trọng, chính thức đánh dấu thời điểm Văn phòng Bộ TT&TT thống nhất nhận thức, bắt đầu tổ chức triển khai hành động, ứng dụng CNTT vào hoạt động của Văn phòng Bộ.