Cơ cấu tổ chức

Chánh Văn phòng:
Ông Bùi Hoàng Phương

ĐT: 04.38225283 

 
Phó Chánh Văn phòng:
 
Bà Hoàng Thị Phương Lựu - TK Bộ trưởng
ĐT: 04.39437142
Email: pmhanh@mic.gov.vn  
 
Ông Phạm Quang Hưởng
ĐT: 04.39435296
Email: pqhuong@mic.gov.vn
 

 

Phòng Thư ký - Tổng hợp:
Trưởng phòng: ...
ĐT: 04.39434100
Email: ...
Chuyên viên tổng hợp:
ĐT: 04.39449611
 
Phòng Hành chính:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐT: 04.39447556
Email: ntmai@mic.gov.vn
 
Lễ tân cơ quan:
ĐT: 04.39432360
 
Y tế cơ quan:
ĐT: 04.39435600
 
Phòng Văn thư - Lưu trữ:
Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hồng Hạnh
ĐT: 04.38263604
Email: thhanh@mic.gov.vn
 
Văn thư Bộ:
ĐT: 04.39437097
 
Văn thư Văn phòng:
ĐT: 04.39435602
 
Phòng Quản trị:
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đông Giang
ĐT: 04.39437522
Email: khangnc@mic.gov.vn
 
Phòng Tài chính - Kế toán:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thanh Mai
ĐT: 04.38225596
Email: ntmai@mic.gov.vn

 

Đội xe:
Đội trưởng: Ông Trần Hoài Nam
ĐT: 04.39454383
Email: doixe@mic.gov.vn

Đội bảo vệ:

Đội trưởng: Ông Vũ Đức Thanh

ĐT: 04.39454383

Email: vdthanh@mic.gov.vn