Lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2018

Năm nay, ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) rơi vào ngày thứ Hai và thứ Ba, cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 4 ngày liên tục, từ 28/4 đến hết 1/5. Trong đó, ngày 28 và 29/4 là ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ Lễ.