HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Văn phòng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Thời gian: 02 ngày (25-26/5/2018)
Địa điểm: Khách sạn Pao's SaPa, thị trấn SaPa, tỉnh Lào cai.
Đối tượng tham gia: Lãnh đạo cơ quan phụ trách Văn phòng, Lãnh đạo Văn phòng hoặc chuyên viên Văn phòng.
Trân trọng./.