HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Văn phòng xin thông báo Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 như sau:
1. Hình thức tổ chức: Hội nghị giao ban trực tuyến
2. Thời gian, địa điểm, nội dung hội nghị:
-Thời gian: 8h30, thứ Hai, ngày 09/7/2018
- Địa điểm:
+ Phòng họp tầng 1 - nhà B, trụ sở Bộ, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Đà Nẵng, 42 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng.
+ 63 Sở Thông tin và Truyền thông.
- Nội dung hội nghị: Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.
3. Thành phần Hội nghị:
- Tại Hà Nội:
+ Lãnh đạo Bộ.
+ Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
+ Đại diện Lãnh đạo: Đảng uỷ, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ TTTT. Đại diện Lãnh đạo các Phòng thuộc Văn phòng Bộ, chuyên viên Phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Bộ.
+ Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên Chuyên trách: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
+ Khách mời. ​
- Tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối Quản lý nhà nước; Trường đào tạo; Trung tâm; chi nhánh, các cơ quan đại diện của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn.
- Tại các Sở Thông tin và Truyền thông: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở.
Văn phòng sẽ gửi các cơ quan, đơn vị dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 để biết và phát biểu tại Hội nghị trên Hệ thống Email của Bộ.
Trân trọng./.

Văn phòng Bộ