HỘI NGHỊ GIAO BAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THÁNG 7/2019

Văn phòng xin thông báo Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 7/2019 như sau:

1. Hình thức tổ chức: Hội nghị giao trực tuyến

2. Thời gian, địa điểm, nội dung hội nghị:

- Thời gian: 8h30, thứ Hai, ngày 05/8/2019

- Địa điểm:

+ Phòng họp tầng 1 - nhà B, trụ sở Bộ, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Đà Nẵng, 42 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần Hội nghị:

3.1 Tại Hà Nội:

+ Lãnh đạo Bộ.

+ Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

+ Chủ tịch và Tổng Giám đốc: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC

+ Đại diện Lãnh đạo: Đảng uỷ, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ TTTT.

3.2. Tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối Quản lý nhà nước; Trường đào tạo; Trung tâm; chi nhánh, các cơ quan đại diện của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn.

Văn phòng Bộ đã gửi dự thảo báo cáo tháng 7/2019 đến các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu và phát biểu tại Hội nghị trên Hệ thống Email của Bộ.

Trân trọng./.

Văn phòng Bộ