HỘI NGHỊ GIAO BAN QLNN Quý I/2018

Văn phòng xin thông báo Hội nghị Giao ban QLNN Quý I/2018 như sau:
1. Hình thức tổ chức: Hội nghị giao ban trực tuyến
2. Thời gian, địa điểm và thành phần Hội nghị.
-Thời gian: 8h30, thứ Ba, ngày 03/4/2018.
- Địa điểm:
+ Phòng họp tầng 1 - nhà B, trụ sở Bộ, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hồ Chí Minh.
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Đà Nẵng, 42 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng
- Nội dung hội nghị: Giao ban QLNN Quý I/2018

- Thành phần Hội nghị:

+ Tại trụ sở Bộ: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, vụ, cục, viện, trường đào tạo, Học viện Công nghệ BCVT, trung tâm, Quỹ VTCI, Ban Quản lý, các cơ quan báo chí, Nhà Xuất bản TTTT); đại diện: Đảng uỷ, Công đoàn,  Đoàn Thanh niên Bộ; Chủ tịch và Tổng Giám đốc: Tập đoàn VNPT, Tổng công ty VTC, Tổng công ty Bưu điện, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; Kiểm soát viên Chuyên trách. Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Viettel; Đại diện Lãnh đạo Vụ KGVX, Vụ TH – VPCP.

+ Tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối QLNN, trường đào tạo, trung tâm, chi nhánh, các cơ quan đại diện các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn.

Văn phòng sẽ gửi dự thảo báo cáo Quý I/2018 đến các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu và phát biểu tại Hội nghị trên Hệ thống Email của Bộ.

Trân trọng./.