VĂN PHÒNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Văn Phòng Bộ Thông tin và Truyền thông xin thông báo


Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Bộ ngừng cung cấp dịch vụ. Để truy cập thông tin và các ứng dụng, đề nghị cài đặt và sử dụng Nền tảng chuyển đổi số nội bộ dùng chung của khối cơ quan Bộ trên thiết bị di động (APP QLĐH).

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Đồng chí Nguyễn Phụ Thắng, Phòng Quản trị, Văn phòng Bộ, điện thoại: 0962.758.686

Trân trọng cảm ơn!