V/v tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017

Thực hiện Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định số 727/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017

Nội dung Thông báo:

1. Hình thức tổ chức:

Hội nghị giao ban trực tuyến.

2. Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 8h30, thứ Sáu, ngày 14/7/2017.

3. Nội dung hội nghị:

+ Đánh giá công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2017.

+ Triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.

4. Thành phần Hội nghị:
- Tại Hà Nội:
+ Lãnh đạo Bộ.
+ Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

+ Đại diện Lãnh đạo: Đảng uỷ, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ TTTT.

+ Chủ tịch, Tổng Giám đốc: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

+ Trưởng phòng (hoặc tương đương), Giám đốc các Trung tâm thuộc: Văn phòng Bộ, các vụ, cục, Thanh tra Bộ (ở khu vực Hà Nội). Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp hoặc Chánh Văn phòng của Viện, Trung tâm, báo, tạp chí, Học viện, nhà trường. Các chuyên viên thư ký, tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ.

+ Khách mời.

- Tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối Quản lý nhà nước; Trường đào tạo; Trung tâm; chi nhánh, các cơ quan Đại diện của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn.

- Tại 63 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở (Mẫu pano Hội nghị gửi kèm).

5. Địa điểm:

+ Hội trường tầng 1 - nhà B, trụ sở Bộ, 18 Nguyễn  Du, Hà Nội.

+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Đà Nẵng, 42 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng.

+ 63 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố.

Đề nghị các cơ quan đơn vị, các Sở Thông tin và Truyền thông tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và nghiên cứu trước Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 (được đăng tải trên Hệ thống Email của Bộ và Cổng thông tin điện tử của Bộ) để tham gia ý kiến và phát biểu tham luận.

Trân trọng./.