Lịch trực ngày lễ 02/9 - 04/9 của Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ xin thông báo lịch trực của Lãnh đạo Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017 để các cơ quan đơn vị biết liên hệ (click để đọc chi tiết)

TT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Ngày trực
1
Ô. Lê Ngọc Đức
B. Phan Mỹ Hạnh

B. Nguyễn Thị Tuyết Mai

B. Trần Thị Hồng Hạnh

Ô. Trần Anh Tuấn

B. Tạ Thị Thu Hà

Chánh Văn phòng
Phó Chánh Văn phòng

Trưởng phòng Hành chính

Trưởng phòng Văn thư - Lưu trữ

Trưởng phòng Quản trị

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

01236888888

0913217520

0913593030
0989580327
0912015701
0929371558
02/9/2017
2

Ô. Bùi Hoàng Phương

Ô. Vũ Kiêm Văn

Ô. Trần Hoài Nam

Ô. Nguyễn Đông Giang

Ô. Lưu Đức Nghĩa

Phó Chánh Văn phòng - TK Bộ trưởng

Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp

Đội trưởng Đội xe

Phó Trưởng phòng Quản trị

Phó Trưởng phòng Hành chính

0925868686

0903486433
0904101062
0989584376
0932356998
 
03/9/2017
 
3

Ô. Phạm Quang Hưởng

B. Hoàng Thị Phương Lựu

B. Nguyễn Thị Thanh Mai
B. Trần Quỳnh Lan
Ô. Vũ Đức Thanh
Ô. Nguyễn Anh Tuấn
 
Phó Chánh Văn phòng

Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Phó Trưởng phòng Văn thư - Lưu trữ

Đội trưởng Đội Bảo vệ
Phó Đội trưởng Đội xe
0936651468
0966456888
0915008500
0988193456
0904112777
0903256605
 
04/9/2017