Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Văn phòng Bộ

Thực hiện Quy chế làm việc của Văn phòng Bộ ban hành theo Quyết định số 688/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017, Văn phòng Bộ sẽ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Nội dung Thông báo:
1. Hình thức tổ chức:
Hội nghị giao ban trực tuyến.
2. Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 9h00, thứ Hai, ngày 31/7/2017.
3. Nội dung hội nghị:
+ Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm 2017.
+ Triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
4. Thành phần Hội nghị:
- Tại Hà Nội:
+ Lãnh đạo Bộ.
+ Lãnh đạo Văn phòng Bộ
+ Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Bộ.
- Tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng: Lãnh đạo văn phòng Bộ, Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Bộ.
5. Địa điểm:
+ Phòng họp tầng 1 - nhà A, trụ sở Bộ, 18 Nguyễn  Du, Hà Nội.
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Đà Nẵng, 42 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng.
Trân trọng./.