Hội nghị tập huấn công tác Văn phòng năm 2017

Thành phần:
- Lãnh đạo đơn vị phụ trách Văn phòng, Lãnh đạo Văn phòng (hoặc tương đương) và chuyên viên văn phòng (làm công tác tổng hợp hoặc hành chính, quản trị) của ngành Thông tin và Truyền thông bao gồm: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số doanh nghiệp thuộc ngành Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian: 02 ngày (19-20/5/2017).
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.