HỘI NGHỊ GIAO BAN QLNN THÁNG 7, 8/2017

1. Hình thức tổ chức: Hội nghị giao ban trực tuyến
2. Thời gian, địa điểm và thành phần Hội nghị.
-Thời gian: 8h30, thứ Hai, ngày 11/9/2017
- Địa điểm:
+ Phòng họp tầng 1 - nhà B, trụ sở Bộ, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
+ Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội
+ Cục Công tác phía Nam, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hồ Chí Minh.
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Trung - Tây Nguyên, 42 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng
- Nội dung hội nghị: Giao ban QLNN tháng 7, 8/2017

- Thành phần Hội nghị:
 
+ Tại trụ sở Bộ: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (có trụ sở làm việc tại Hà Nội, trừ 13 đơn vị có trụ sở làm việc tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội); đại diện: Đảng uỷ, Công đoàn,  Đoàn Thanh niên Bộ; Chủ tịch và Tổng Giám đốc: Tập đoàn VNPT, Tổng công ty VTC, Tổng công ty Bưu điện, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Viettel; Đại diện Lãnh đạo Vụ KGVX, Vụ TH - VPCP.
+ Tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện: Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở làm việc tại Tòa nhà.
+ Tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối QLNN, trường đào tạo, trung tâm, chi nhánh, các cơ quan đại diện các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn.
Văn phòng sẽ gửi các cơ quan, đơn vị  dự thảo báo cáo tháng 7, 8/2017 để biết và phát biểu tại Hội nghị trên Hệ thống Email của Bộ.
Trân trọng./.
 
Văn phòng Bộ