Lịch làm việc - Sáng (27/11/2015)

1. Hình thức tổ chức: Hội nghị giao ban trực tuyến
2. Thời gian, địa điểm và thành phần Hội nghị.
-Thời gian: 14h00, Thứ Năm, ngày 05/11/2015
- Địa điểm:
+ Phòng họp tầng 1 nhà B trụ sở Bộ, 18 Nguyễn Du, Hà Nội
+ Cục Công tác phía Nam, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hồ Chí Minh
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Trung-Tây Nguyên, 42 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Xem thêm
Quyết định này đáp ứng các đòi hỏi thực tế phải có cơ chế đặc thù để quản lý cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, yêu cầu trong quản lý của nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và phát hành một số loại báo cũng như làm rõ cơ chế quản lý trong dịch vụ phát hành một số loại báo Xem thêm
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2015) và 68 năm Ngày truyền thống Công đoàn Thông tin và Truyền thông (30/8/1947 - 30/8/2015), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn Ngành. Trang TTĐT Văn phòng Bộ xin đăng tải toàn văn bức thư của Bộ trưởng. Xem thêm
Ngày 07 tháng 8 năm 2015, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ký công văn số 2529/BTTTT-VP gửi Văn phòng Chính phủ để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh 06 đề án trong CTCT năm 2015 của Bộ. Xem thêm
​Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Xem thêm