Lịch làm việc - Sáng (06/07/2015)

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015, nội dung như sau:
1. Hình thức tổ chức:
Hội nghị giao ban trực tuyến.
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00, Thứ Sáu, ngày 17/7/2015
3. Nội dung hội nghị:
+ Đánh giá công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2015.
+ Triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Đó là các văn bản quan trọng về lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin, danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, và 2 Kế hoạch về Thông tin đối ngoại và Kế hoạch về Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (giai đoạn 2015 - 2017) Xem thêm
Ngày 05/6/2015, Bộ TTTT tổ chức Hội nghị giao ban QLNN tháng 5 năm 2015. Hội nghị đã dành thời gian để đánh giá về công tác xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản QPPL Bộ ban hành theo thẩm quyền trong 5 tháng đầu năm. Xem thêm
Để đáp ứng nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ trong tình hình mới, ngày 29 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng đã ký ban hành Quyết định số 866/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc tạm thời giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Xem thêm
Minh họa Lịch làm việc tuần 20 của LĐVP
Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015, thời gian qua, Văn phòng đã triển khai xây dựng ứng dụng Lịch làm việc của Lãnh đạo Văn phòng Xem thêm
Tổng hợp một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ trưởng và các Thứ trưởng trong tuần 17. Xem thêm